درباره ما
اسپانسر


حامی محیط زیست، ورزشکاران و جوامع خیرین

3

پروژه های در حال اجرا


35

پرسنل


48

مقالات


95

آمار سالیانهمراحل

شرکت آب خاک ساخت خاوران
  • 25 فوریه 14 مرحله 1 - مشاوره

    ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در خصوص پروژه های عمرانی شامل مشاوره های مالی و توجیه پذیزی اقتصادی پروژه ها، مشاوره های فنی و مهندسی شامل طراحی نقشه های و شیوه اجرای کارها، مشاوره های تخصصی در خصوص انواع وقسام قراردادهای اجرا وخدمات پس از فروش پروژ های عمرانی.
  • 13 دسامبر 2013 مرحله 2 - طراحی

    ارائه کامل و جامع خدمات مهندسی شامل مطالعات اولیه و مشاهدات میدانی پروژه های عمرانی، ارائه کلیه خدمات طراحی نقشه های فاز یک و دو بصورت کاملاً حرفه ای شامل نقشه های دو بعدی و سه بعدی کلیه فضاها، ارائه جزئیات معماری و نقشه های ساخت، ارائه نقشه های سازه بصورت اقتصادی و مهندسی.
  • 29 اکتبر 2013 مرحله 3 - اجرا

    ارائه کلیه خدمات اجرایی از ابتدا تا انتها شامل اجرای سازه های فلزی و بتنی، اجرای عملیات نازک کاری.