شرکت آب خاک ساخت خاوران در سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات درپروژه های عمرانی، پا به عرصه کسب و کار نهاد . این شرکت با رویکرد توسعه و با پشتوانه تجارب ارزشمند کسب شده درسالهای اخیر و همچنین تجربیات گسترده فنی مدیران متخصص وکاردان ، برآن شد تا با جذب شمار قابل ملاحظه ای از نیروهای مهندسی فنی، متخصص و نخبه در گستره ای از حوزه ها ی عمرانی، راه سازی، محوطه سازی، تاسیساتی و طراحی و اجرای پلنت های صنعتی، نقشی پر رنگ تر در عرصه سازندگی کشور ایفا کند.

• حال پس از گذشت چندین سال فعالیت، باارائه راهکارهای خلاقانه، همکاری با مشاوران و پیمانکاران صاحب فناوری از سراسر کشور و آموزش نیروهای توانمند، تا با عنوان پیمانکار عمومی در کلیه پروژه های ملی برآنیم تا با گام هایی استوارتر در مسیر ارزش آفرینی و نوآوری در فرآیندهای عمرانی و اعتلای فنی وبومی میهن عزیزاسلامیمان پیش رویم.

مدیرعامل
مهندس حمیدرضا بستانی  متولد: ۱۳۵۸/۱۲/۲۰
کاردانی: ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)
کارشناسی: عمران ، عمران
کارشناسی ارشد: مهندسی راه و ترابری